De voors en tegens van een bemiddeling

Mediator Arnhem

 

Als u betrokken bent bij een conflictueuze juridische situatie, overweegt u wellicht de voor- en nadelen van een mediator. Mediaruars werken het best in een conflictsituatie.

Een bemiddelaar is een derde partij, die Basketbal, briefing ratten, asosed, atletisch. Bemiddelaars moeten onpartijdig, bedachtzaam en zonder emotionele binding zijn. Mediators en coaches dienen zich beiden bewust te zijn van de specifieke juridische/morele dilemma’s en relatie tussen beide partijen. Mediators proberen niet te belemmeren, maar eerder te faciliteren door geschillen aan te gaan, een derde partij te worden en te proberen oplossingen te vinden in termen van juridische en morele aspecten.

Bemiddelaars hebben normaliter een eigenschap die diplomatie wordt genoemd; deze eigenschap stelt bemiddelaars in staat om in een informele en debat d v e n de antwoorden te krijgen op de uitdagingen van het gangpad.

Het is goed voor iedereen dat er een bemiddelaar beschikbaar is om conflicten op te lossen. Een bemiddelaar mag niet te emotioneel betrokken zijn, anders raken ze vaak te emotioneel betrokken, vooral wanneer beide partijen niet in staat zijn een compromis te sluiten en hun meningsverschillen uit te werken. Mediators nemen een objectief standpunt in, maar ze nemen geen beslissingen zonder alle partijen de kans te geven een bijdrage te leveren.

Een bemiddelaar moet in staat zijn de behoeften van elke partij te beoordelen en na te gaan of er bestaande oplossingen voor elk probleem zijn. Een professionele bemiddelaar is een goed opgeleide en ervaren derde partij, die neutraal is en onbevooroordeelde en zelfverzekerde feedback en interventies geeft.

Een bemiddelaar kan beide partijen ook helpen om samen tot een oplossing voor hun conflicten te komen. Wanneer beide partijen betrokken raken bij het oplossen van conflicten en problemen, geven en nemen ze elkaars inbreng en werken ze aan het vinden van alternatieven waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Het is niet nodig een mediator in te schakelen om de meeste conflicten op te lossen, het is tweezijdig. Mediators en coaches kunnen om juridische redenen een van beide of beide partijen vertegenwoordigen, of als neutrale derde partij werken. Een bemiddelaar of coach kan ook de rol van co-leider op zich nemen. Het hangt allemaal af van wat er in dat specifieke geval nodig is. Delegeren van bevoegdheden kan zowel voor een mediator of coach als voor de andere partij werken.

Een bemiddelaar heeft niet de bevoegdheid om te oordelen of een beslissing te nemen in een conflictsituatie. Het is de verantwoordelijkheid van de bemiddelaar om een onafhankelijke en objectieve beoordeling te geven en hen te helpen zich in te zetten voor de oplossing van het conflict, zodat zij beiden een positief resultaat kunnen behalen.

Een bemiddelaar kan oplossingen in andere gebieden van uw leven vergemakkelijken. Dit kan uw carrière zijn, relaties met collega’s, klanten of cliënten indien nodig. Dit kan ook anders zijn omdat conflicten zich soms op verschillende niveaus kunnen voordoen, of bij conflicterende dynamieken in uw dagelijkse activiteiten. Op het werk bijvoorbeeld zou een bemiddelaar kunnen gaan zitten en met uw baas praten over uw wensen en verlangens en hem/haar vragen naar de mogelijkheden die er bij het management zouden kunnen zijn.

Als voorbeeld zal Christian hierover worden gedownload, Div. Christ V. Ber substituut en dit zal worden gedaan door het bemiddelingsteam, dat één op één gesprekken met Christian zal plannen.

Als dit op het werk is, zal de bemiddelaar ook tijd inplannen met de beoogde werknemers, zodat Christian indexief kan worden gedownload over de werknemersproblemen en de rol van het bedrijf in deze kwestie.

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *