Coaching en de Cutting Edge Coaching Industrie

 

 

 

Bespreking van coaching en de geavanceerde coaching industrie waar het zich heeft ontwikkeld.

Het is voor elke lezer duidelijk dat coaching snel een belangrijk en dus vitaal gebied aan het worden is. Een deel van deze groei wordt verklaard door de toenemende behoefte van sommige mensen om de juiste opleiding te krijgen om in hun organisaties en hun gemeenschappen te kunnen functioneren.

Professionele coaching wordt aangeboden door opleidingsorganisaties door zowel geaccrediteerde als niet-geaccrediteerde coaches. De laatste jaren is de formele regulering van het beroep van coach sterk vereenvoudigd. Met de komst van het internet neemt de toegang tot het internet toe en zijn er steeds meer e-cursussen beschikbaar. Steeds meer cursussen worden nu ook aangeboden aan mensen buiten een organisatie. Met de hulp van het internet kunnen mensen buiten een organisatie deelnemen aan het proces om coach te worden zonder dat ze noodzakelijkerwijs de specifieke kwalificaties van een coach hebben.

Volgens opleidingsspecialisten is de belangrijkste eis van de coachingswereld “een goede coach zijn”. Het is dus van cruciaal belang dat de coördinator of coach over persoonlijke kwaliteiten beschikt die verder gaan dan het beroep van werknemer. Het overmatig gebruik van e-cursussen door de meerderheid van de oprechte coaches betekent dat het coachingproces te snel commercieel wordt. Dit leidt tot een Situatie 1 waarin de kwaliteit van coaching wordt vervangen door het commerciële voordeel van marketing.

Bij coaching blijkt dat het noch de kwaliteit van de coaching is die iemand tot een goede coach maakt, noch de certificatie van een Seventh Star coaching, zelfs een zware financiële beloning kan iemand niet voor een langere periode op de been houden. Een doeltreffende coach daarentegen werkt meer aan het opbouwen van een relatie met de persoon die hij wil coachen; deze relatie omvat transparante communicatie en wederzijds respect. Het is evenzeer noodzakelijk om coaching te bespreken met een arts of een gekwalificeerde professional.

Bovendien moet een doeltreffende coach ook oog in oog met zijn cliënt werken, zodat hij diens gedrag en houding kan controleren die misschien niet in overeenstemming zijn met het beoogde positieve doel. In het algemeen is iedereen nu absoluut niet in staat tot mentorschap. Mentoren worden meestal als veel te moeilijk beschouwd omdat zij zich te veel bemoeien met de relaties die zij hun cliënten helpen te problematiseren.Bewustwordingspraktijken, gepleegd door een vermeend netwerk van consultants en prijsgevers, overtuigen mensen ervan dat zij de opleiding krijgen die zij nodig hebben wanneer zij dat willen.

De praktijk van het coachen en ontwikkelen van mensen wordt steeds meer door vrijwilligers gedaan. Kostenbesparing is op vele gebieden een belangrijke waarde geworden. Meer en meer echter begint de particuliere sector particuliere coaches op te richten. Dit betekent dat er meer concurrentie is in plaats van meer mogelijkheden voor één persoon om zoveel mogelijk mensen bij coaching te betrekken. Dezelfde aanpak wordt gevolgd in de coaching-industrie in de 17e eeuw. Die periode was een tijdperk waarin de meerderheid van de mensen een tribaal leven leidde.

Coaching is vandaag niet langer voorbehouden aan de hogere kaderleden van internationale bedrijven voor wie zakendoen en winst bovenaan de agenda staan. In de meeste gevallen brengt coaching mensen samen die uitgerust zijn met gemeenschappelijke doelstellingen en een onderzoekende geest.

Lees meer..

acne behandeling rotterdam

Pigmentvlekken verwijderen Rotterdam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *